Du skal føle dig tilpas

Individuelt eller gruppeforløb

Individuel terapi
Individuel terapi er en samtaleform, hvor du og jeg i fællesskab skræddersyr et forløb efter dine ønsker, behov og mål for at gå i terapi. Terapien former sig som en almindelig samtale dog med den forskel at samtalen koncentrerer sig om de ting i dit liv, som du oplever som svære og udfordrende. Du sætter dagsorden for hvad vi skal tale om fra gang til gang. Det kan for eksempel omhandle din måde at være i relationer på, hvordan du håndterer forskellige udfordringer, det at sige til eller sige i fra, hvilke styrker og ressourcer du har, eller de valg du træffer.

Min rolle vil være at hjælpe dig til at få øje på eller blive opmærksom på, det du selv ikke umiddelbart kan se. Det kan være uhensigtsmæssige mønstre, som hindrer dig i at stå ved dig selv, eller gamle forsvarsstrategier som i dag spænder ben for dig. I samtalen vil jeg stille opklarende spørgsmål, hjælpe dig til at forstå og fokusere på dine fysiske og psykiske reaktioner samt spejle dig i dine udtalelser. Derved vil jeg hjælpe dig med at få øje på og bearbejde nogle af de mere ubevidste eller skjulte vanskeligheder, som hæmmer eller begrænser dig i dit liv såvel som have fokus på hvad du kan gøre anderledes for at du kan føre et liv som er mere tilfredsstillende for dig.

Gruppeterapi
Gruppeterapi er samtaleterapi sammen med andre. Inden du starter i en gruppe, mødes vi alene sådan at jeg kan høre ind til dine specifikke ønsker og udviklingsmål og eventuelle hensyn jeg skal tage for at du vil kunne komme til at trives i gruppen.

Gruppeterapi kan ofte bidrage med en ekstra dimension sammenlignet med individuel terapi. I gruppen, hvor alle har tavshedspligt, møder du andre i tilsvarende situation som dig. Du har dermed mulighed for at opleve en stærk fællesskabsfølelse samt blive spejlet i de andres individuelle historier såvel som få ord og nye perspektiver gennem de andre gruppedeltageres personlige udvikling. Du bliver støttet og oplever øget motivation til dit eget arbejde med dig selv.

Pt. tilbyder jeg gruppe til:
a) Børn der er i mistrivsel og som er udfordret i at gå i skole
b) Forældreforløb til forældre, hvis barn mistrives og vælger skolen fra
c) Livsstilsforløb om Sundhed og egenomsorg

individuel gruppe

Kæmp ikke for at blive accepteret – gå derhen hvor du er velkommen og elsket

Har du spørgsmål?

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig. Du kan skrive direkte til mig på, ringe eller benytte kontaktformularen her.
Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt.

3 + 8 =

Åse E. B. Hansen

Privatpraktiserende psykolog midt på Skalborg Bakke, i det tværfaglige sundhedshus Sundhedsfokus. Jeg er autoriseret psykolog med bred erfaring indenfor psykoterapi med unge og voksne.

Kontakt

Hobrovej 374
9200 Aalborg SV

mail@aasehansen.dk
Tlf. +45 4265 4494

Her finder du mig

En del af

sundhedsfokus-logo-nythus

En del af det tværfaglige sundhedshus Sundhedsfokus

www.sundhedsfokus.nu