Kompetencer

Flere års erfaring

Jeg har flere års erfaring i det terapeutiske arbejde og har god erfaring med behandling af diverse lidelser.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvordan jeg eventuelt vil kunne hjælpe dig med dine udfordringer og problemstillinger.

 • Eksistentielle og religiøse spørgsmål
 • Omsorgssvigt
 • Traumebehandling
 • Seksuelle overgreb/incest
 • Fysik og psykisk misbrug
 • Selvskadende adfærd
 • Selvværd og selvtillid
 • Sorg og tab
 • Stress og udbrændthed
 • Forskellige former for angst
 • Depression og nedtrykthed
 • HSP, Autisme og ADHD
 • Personlig udvikling
 • Tilknytningsproblematikker
  • I forhold til nære relationer og i kærlighedsforhold
 • Håndtering af alvorlig sygdom
  • For både klient og pårørende
 • Misbrugende forældre
  • Pårørende/barn af misbrugende forældre (alkohol og/eller stoffer)

“Butterflies don’t know the color of their wings, but human eyes know how beautiful it is. Likewise, you don`t know how good you are, but others can see that you are special”