Metode

Psykolog

Åse E. B. Hansen

Metode


Jeg lægger stor vægt på en varm og personlig atmosfære. Jeg er nærværende, respektfuld og empatisk i mødet med dig. Du er eksperten i dit liv, og jeg vil bidrage med en faglig ekspertise, der kan hjælpe dig med at håndtere problemer på en ny måde. Jeg vil tilbyde dig en ny forståelsesramme og nye og andre handlemuligheder, som kan øge din livskvalitet gennem konkrete værktøjer og redskaber. Hos mig kan du få hjælp til at bryde negative tankemønstre, finde fodfæste i dit liv, være mere tilstede og få løsnet op for det der begrænser dig i at handle som du ønsker.


Metodisk arbejder jeg ikke ud fra èn specifik tilgang, men snarere ud fra en kombination af forskellige psykoterapeutiske tilgange tilpasset den enkelte og vedkommendes problemstillinger.


Jeg anvender dog primært metoder fra psykodynamisk terapi og kognitiv adfærdsterapi, herunder hovedsagelig de nyeste retninger baseret på mindfulness, ACT og CFT.

Det betyder overordnet, at når du samarbejder med mig, vil terapien bl. a. kunne omfatte følelsesmæssig håndtering og -bearbejdning samt  konkrete værktøjer i forhold til tanker og adfærd.


"Kæmp ikke for at blive accepteret – gå derhen hvor du er velkommen og elsket"

Copyright  ©  All Rights Reserved