Metode

Personlig og nærværende atmosfære

Jeg lægger stor vægt på en varm og personlig atmosfære. Jeg er nærværende, respektfuld og empatisk i mødet med dig. Du er eksperten i dit liv, og jeg vil bidrage med en faglig ekspertise, der kan hjælpe dig med at håndtere problemer på en ny måde. Jeg vil tilbyde dig en ny forståelsesramme og nye og andre handlemuligheder, som kan øge din livskvalitet gennem konkrete værktøjer og redskaber. Hos mig kan du få hjælp til at bryde negative tankemønstre, finde fodfæste i dit liv, være mere tilstede og få løsnet op for det der begrænser dig i at handle som du ønsker.

Metodisk arbejder jeg ikke ud fra èn specifik tilgang, men snarere ud fra en kombination af forskellige psykoterapeutiske tilgange tilpasset den enkelte og vedkommendes problemstillinger.

Jeg anvender dog primært metoder fra psykodynamisk terapi og kognitiv adfærdsterapi, herunder hovedsagelig de nyeste retninger baseret på mindfulness, ACT og CFT.

Det betyder overordnet, at når du samarbejder med mig, vil terapien bl. a. kunne omfatte følelsesmæssig håndtering og -bearbejdning samt konkrete værktøjer i forhold til tanker og adfærd.

CFT – compassion fokuseret terapi

CFT er en psykoterapeutisk retning, hvis teoretisk grundlag er evolutionsteori, tilknytningsteori, affektiv neuropsykologi og socialpsykologi. CFT er rettet mod at hjælpe og styrke dig i at være mere sensitiv overfor egen og andres lidelser og engagere dig i at lindre denne på en omsorgsfuld måde. Sagt med andre ord så handler CFT om at have egen og andres trivsel på sinde, redskaber til at tåle at være i ubehag, men også midler til at reducere ubehaget blandt andet gennem selvberoligende åndedræt og selvberoligende, varm, venlig og medfølende selvtale (hvad du siger til dig selv om dig selv).

I processen arbejdes der blandt andet med din skam, selvkritik og evne til at regulere, tolerere og balancere vanskelige emotioner.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT er en moderne kognitiv- adfærdsterapi. ACT er en måde at møde dig selv, andre og verden på. ACT handler om at skabe trivsel, mening og engagement i livet. ACT handler grundlæggende om at hjælpe klienter med at gøre tre ting:

  • At kunne acceptere dig selv fuldt og helt
  • At blive klar over hvilke værdier, der er vigtige for dig, sådan at din livsretning bliver tydeligere
  • At engagere dig i handlinger som leder dig i de retninger

“Det er svært at flyve, når noget holder dig nede”