INDIVIDUELTSAMTALEFORLØB

Individueltsamtaleforløb

Individuel terapi

Individuel terapi er en samtaleform, hvor du og jeg i fællesskab skræddersyr et forløb efter dine ønsker, behov og mål for at gå i terapi. Terapien former sig som en almindelig samtale dog med den forskel at samtalen koncentrerer sig om de ting i dit liv, som du oplever som svære og udfordrende. Du sætter dagsorden for hvad vi skal tale om fra gang til gang. Det kan for eksempel omhandle din måde at være i relationer på, hvordan du håndterer forskellige udfordringer, det at sige til eller sige i fra, hvilke styrker og ressourcer du har, eller de valg du træffer.

Min rolle vil være at hjælpe dig til at få øje på eller blive opmærksom på, det du selv ikke umiddelbart kan se. Det kan være uhensigtsmæssige mønstre, som hindrer dig i at stå ved dig selv, eller gamle forsvarsstrategier som i dag spænder ben for dig. I samtalen vil jeg stille opklarende spørgsmål, hjælpe dig til at forstå og fokusere på dine fysiske og psykiske reaktioner samt spejle dig i dine udtalelser. Derved vil jeg hjælpe dig med at få øje på og bearbejde nogle af de mere ubevidste eller skjulte vanskeligheder, som hæmmer eller begrænser dig i dit liv såvel som have fokus på hvad du kan gøre anderledes for at du kan føre et liv som er mere tilfredsstillende for dig.

“Kæmp ikke for at blive accepteret – gå derhen hvor du er velkommen og elsket”