Børn og skolevægring

Særligt tilbud til børn i mistrivsel, og som er udfordret i at gå i skole

Der er et stigende antal børn, som af forskellige årsager ikke trives og har det godt med sig selv eller i sine omgivelser. Flere af disse børn føler sig nødsaget til at vælge skolen fra. Når et barn væger sig mod at gå i skole så er det fordi, barnet passer på sig selv, og der er noget som gør det svært for ham/hende at gå i skolen. Årsagerne kan ligge i forhold i hjemmet, i skolen eller i barnet selv eller en kombination heraf.

Barnet kan ikke altid sætte ord på hvad ”dette” kan være, eller hvad der skal til for, at han/hun får det bedre og derfor vil kunne gå i skole igen. Der kan gå lang tid inden man eventuelt kan spore en form for bedring hos barnet. I den periode kan barnet udover at få en stor fraværsprocent i skolen og det at have gået glip af meget læring også komme til at gøre vold på sin selvforståelse. Endvidere kan han/hun komme til at trække sig fra socialt samvær med andre, isolere sig selv samt bekymre sig for om det har en (god)fremtid.

Tidlig opsporing og indsats er vigtig!

Jeg har efteruddannet mig i at arbejde med børns (mis)trivsel og bekymrende skolefravær. Jeg tilbyder derfor muligheden for støtte og hjælp til at få dit barn på ret vej igen.

Dette gør jeg på to måder:

  • Jeg tilbyder samtaler og gruppeforløb til børn
  • Jeg tilbyder informationsaftener og gruppeforløb til forældrene

Samtaler til børn, der er udfordret i at gå i skole

Når jeg arbejder med børn, er det væsentlig at både barn og forældre ønsker en forandring samt at forældrene tager del i barnets udviklings- og forandringsproces.

Det er af afgørende betydning for mig, at barnet oplever sig tryg i mødet med mig, og at stemningen er afslappet, rar og hyggelig, selvom vi kommer til at tale om noget, der kan være svært og vanskelig i barnets liv.

Alle starter dog med en individuel forsamtale (sammen med mor og far), hvor vi kan få kortlagt den unges udfordringer og hvad der ønskes hjælp og støtte til, hvorefter beslutningen om gruppe eller individuelt forløb kan træffes.

Formålet med at have en gruppe for børn, der er udfordret i at gå i skole, er blandt andet for at kunne se at de ikke er alene om denne problematik samt støtte dem i at komme ind i et fællesskab (igen). En anden fordel ved gruppe, er at børnene kan genkende sig i hinandens historier samt hjælpe hinanden til at sætte ord på det der er svært.

“Et barn er som en sommerfugl i vinden.
Nogen flyver højere end andre, men alle flyver så godt de kan, så hvorfor sammenligne dem. Hver af dem er forskellige, specielle og vidunderlige”