Terapeutiske forløb

Terapeutisk forløb til børn, unge og voksne

Til børn

Børn står mit hjerte nært og det er mig magtpåliggende, at børn har det godt og trives i sine omgivelser.

Derfor arbejder jeg med børn fra 8 år og opefter, som er i mistrivsel, døjer med angst og/ eller depression og som er udfordret i at gå i skole. Når jeg arbejder med børn, er det vigtig med et tæt og godt forældresamarbejde. Barnet skal kunne føle sig tryg både sammen med sine forældre og mig, sådan at vi bedst muligt sammen kan fastholde barnet i en god proces.

TIL UNGE

Når man er UNG, i teenageårene og frem til midten af tyverne sker der rigtig meget udviklingsmæssigt – kroppen forandrer sig, dine følelser, dine ønsker og interesser forandrer sig – du er ved at blive voksen, og får mere frihed og ansvar til at træffe egne valg og beslutninger ligesom du skal finde ud af hvem du selv er. For nogle kan dette være en skræmmende proces, og du ved ikke hvordan du skal håndtere de mange tanker og følelser.

SOM UNG KAN DER VÆRE FLERE GRUNDE TIL AT MAN OPSØGER EN PSYKOLOG:

  • Måske kæmper man med selvværdsproblematikker, en følelse af at være anderledes, angst, depression, selvskadende adfærd, kærestesorg eller familiære problemer.
  • Måske har man oplevet noget, der har rystet en så meget at det har påvirket ens trivsel og livsglæde.
  • Måske oplever du det svært at træffe valg omhandlende din fremtid og så stå ved dem.

Jeg vil hjælpe dig med at finde ind til, hvad der er betydningsfuldt for dig, dine værdier og dine ressourcer, sådan at det bliver tydeligere for dig, hvem du er og hvad du står for samt støtte dig i at stå ved det.

Til voksne

Livet har opture og nedture. Ja, livet kan have nogle ordentlige bump på vejen, hvor vores sædvanlige handlestrategier ikke rigtig strækker til eller hvor vi bliver så ramt og rystet, at det vil være godt at få talt ud om oplevelserne og få dem bearbejdet. Jeg tilbyder terapi til voksne, der ønsker at komme videre i livet fra de vanskeligheder og udfordringer de er ramt af. Årsagerne kan være mange og kan ligge i fortiden, nutiden eller som bekymringer for fremtiden.

Det kan omhandle:

  • Svigt og traumer i barndommen
  • Ensomhed og udfordringer i at knytte sig til andre både ved venskab og kæresterelationer
  • En grundlæggende følelse af at være anderledes, mere følsom eller mere tænkende ol
  • Stress og overbelastningsreaktioner, depression eller angst
  • Håndtering af alvorlig eller kronisk sygdom hos sig selv eller en pårørende
  • Eller ønske om personlig udvikling eller noget ganske andet.

Når man føler sig udfordret eller at livet er svært, kan man føle sig tynget og som om man har mistet noget af balancen i livet. Formålet med samtaleterapi kan netop være at genfinde balancen samt at få nye perspektiver på sig selv og tilværelsen sådan, at man igen kan blive tilfreds med sit liv. I samtale med mig betyder det at vi taler om problemerne, men samtidig taler vi også om hvad der er betydningsfuldt for dig i livet, hvad der er vigtig og værdifuldt for dig som menneske samt hvordan du kan have din egen trivsel på sindet og møde dig selv med varme, empati, indlevelse og omsorg.

“Kæmp ikke for at blive accepteret – gå derhen hvor du er velkommen og elsket”